OpiLUMA-laboratorio

OpiLUMA-laboratoriossa on mahdollisuus oppia tutkimuksellisesti luonnontieteitä oikeassa laboratorioympäristössä. Laboratoriossa järjestetään sekä ala- ja yläkoululaisille että lukio-opiskelijoille suunniteltuja opintokäyntejä. OpiLUMA tarjoaa myös opettajien täydennyskoulutusta, tiedesynttäreitä ja muita yleisötapahtumia.

OpiLUMA-laboratoriossa järjestetään opintokäyntejä kaikilla koulutasoilla esiopetuksesta lukio-opetukseen.

Opintokäynnit

Opintokäynnit ovat maksuttomia ja ne suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa siten, että ne tukevat opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. Opintokäynneillä oppilaat vierailevat Turun yliopiston tiloissa ja saavat opastusta luonnontieteiden asiantuntijoilta. Samalla OpiLUMA-laboratorio tarjoaa oppilaille mahdollisuuden päästä henkilökohtaisesti tutkimaan erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä.

Opintokäyntien järjestämisessä ovat mukana Turun yliopiston biologian laitos, fysiikan ja tähtitieteen laitos, kemian laitos sekä maantieteen ja geologian laitos. Esimerkiksi fysiikan ja tähtitieteen laitoksen järjestämillä opintokäynneillä on mahdollista perehtyä muun muassa kylmäfysiikkaan nestetypen avulla. Kemian laitos tarjoaa mielenkiintoisia harjoitustöitä, kuten kofeiinin eristämisen energiajuomasta. Oppilaiden käytössä ovat nykyaikaiset laboratoriolaitteet, kuten spektrofotometri ja FTIR-spektroskooppi.

Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää OpiLUMA-laboratorion koordinaattorille Veli-Matti Vesteriselle (veli-matti.vesterinen@utu.fi).

Lounais-Suomen LUMA-keskuksen varaus- ja tapahtumakalenteri