Lounais-Suomen LUMA-keskus on mukana sekä valtakunnallisilla LUMA-päivillä että MAOL syyskoulutuspäivillä. Lisäksi OpiLUMA-laboratorio ja erilaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tutkimukselliseen työskentelyyn esimerkiksi oikeassa laboratorioympäristössä tai lähiluonnossa.

MAOL syyskoulutuspäivät Opintokäynnit Oppimiskokonaisuudet
 

Tervetuloa Turkuun 6.–7.10.

MAOL syyskoulutuspäivät 2017

loveutu

Syyskoulutuspäivät järjestetään Aurajoen äärellä, Turun yliopiston kauniilla kampuksella 6.–7.10.2017. Mukana syyspäiviä järjestämässä ovat MAOL-Turku ry, Åbo Akademi, Turun yliopisto ja Lounais-Suomen LUMA-keskus.

Lisätietoa MAOLin syyskoulutuspäivistä


Opintokäynti yliopistolle

OpiLUMA-laborotorio

Sitten alkaa paras osuus - itse kokeileminen.
OpiLUMA-laboratoriossa järjestetään opintokäyntejä kaikilla koulutasoilla esiopetuksesta lukio-opetukseen.

OpiLUMA-laboratorion opintokäynnit ovat maksuttomia ja ne suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa siten, että ne tukevat opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. Opintokäynneillä oppilaat vierailevat Turun Yliopiston tiloissa ja saavat opastusta luonnontieteiden asiantuntijoilta. Samalla OpiLUMA tarjoaa oppilaille mahdollisuuden päästä henkilökohtaisesti tutkimaan erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä.

Lisätietoja ja varaukset


Yliopistolta vierailija koululle

Oppimiskokonaisuudet

Metsästä mikroskoopille! Kuva: Helen Cooper

Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa kolme valmista ja helposti muokattavaa oppimiskokonaisuutta, jotka on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa. Kokonaisuudet sopivat kaikille luokka-asteille ja ovat helposti muokattavissa opettajan ja oppilaiden tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme työmenetelmien ja materiaalin lisäksi myös laitteita, joita opettajat voivat hyödyntää maastopainotteisessa luonnontutkimuksen opetuksessa.

Metsästä mikroskoopille!

Valmiit materiaalit ala- ja yläkouluun. Sopii esi- ja perusopetukseen sekä aineenopetukseen ja luontokerhoihin.

Metsästä mikroskoopille! tarjoaa verkkomateriaalin opettajille ja oppilaille sekä erilaisia maastomikroskooppeja, joita voi käyttää opetuksessa. Kokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat luonnon monimuotoisuutta omin aistein ja kuvantamislaitteiden avulla.

Yläkoulun opetukseen sopivassa paketissa maastotutkimuksen ja mikroskooppien avulla laajennetaan oppilaiden tietoa kasvien ja selkärangattomien rakenteista ja lajien välisistä eroista sekä liitetään opittu osaksi digitaalista eliökokoelmaa.

Alakouluun sopivissa paketeissa tutustutaan vastaavasti kasvien ja selkärangattomien lajien rakenne-eroihin, mutta taso on helpompi. Samalla opitaan säänmukaista pukeutumista ja turvallista liikkumista. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Helen Cooperille (hcooper@abo.fi).

Mitä sitten?

Valmis materiaali yläkouluun. Sovellettuna voidaan käyttää alakoulussa ja lukiossa.

Mitä sitten, jos heitän tyhjän karkkipussin maahan? Olen mitannut koulun lähialueiden vesistöistä erilaisia arvoja – Mitä sitten? Kysymys on monipuolinen oppimisen väline, kun halutaan ymmärtää ihmisen vaikutuksia ympäristöön tai ympäristössä tehtyjen tutkimusten merkitystä laajemmassa kontekstissa. Mitä sitten? -materiaalissa on kaksi luonnontieteitä integroivaa oppimiskokonaisuutta: Mobiililaboratorio ja Huolehdi ympäristöstäsi.

Mobiililaboratorio -kokonaisuudessa oppilaat tutkivat lähiympäristön vesistöjä mittaamalla vedenlaadusta kertovia mittaussuureita ja tekemällä havaintoja alueesta. Mittaustuloksista tuotetaan paikkatietoa, jota tarkastellaan yhdessä muiden aluetta kuvaavien paikkatietoaineistojen kanssa ja pyritään ymmärtämään veden laatuun vaikuttavia alueellisia syysuhteita. Tarjoamme lainaan valmiin mittasalkun, jolla voidaan määrittää muun muassa veden pH-, nitraatti- ja happipitoisuus sekä sameus. Laitteiston lainaamisen lisäksi koulutamme myös laitteiston käyttöön ja kokonaisuuden vetämiseen. Tarkemmat tiedot antureista, mittauksista ja kokonaisuudesta löydät täältä. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Jaakko Lamminpäälle (jaakko.lamminpaa@utu.fi).

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön ja se korostaa yksilön vapauksia ja vastuita. Oppilaat tutustuvat ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksiin eri mittakaavatasoilla: oman lähiympäristön roskaantumisesta aina globaaleihin saasteongelmiin asti.

Ihmisten ominaisuuksien mittaaminen (materiaali valmisteilla)

Valmis materiaali yläkouluun. Sovellettuna voidaan käyttää alakoulussa ja lukiossa.

Ihmisten ominaisuuksien mittaaminen on yläkouluun suunnattu kokonaisuus, jossa yhdistetään biologiaa, terveystietoa ja fysiikkaa. Mittaamalla fysikaalisia suureita – kuten voimaa, äänentaajuutta ja painetta – voidaan kertoa paljon ihmisen terveydestä sekä perimän ja harrastusten vaikutuksesta ihmiskehoon. Oppilaat pääsevät mittaamaan itseltään äänenkorkeutta ja pohtimaan miten äänteet muodostuvat suussa ja miksi toisten ihmisten puhe kuulostaa erilaiselta. Mikä on ihmiskeuhkojen tilavuus ja miten se vaikuttaa arkielämään ja liikuntaan. He saavat myös testata omaa puristus- ja hyppyvoimaansa. Näin he pääsevät tutustumaan lihasten toimintaan ja ihmiskehon koordinaatioon.

Opettajille suunnatut koulutukset

  • 24.-27.8. Turku, Mobiililaboratorio ja Metsästä Mikroskoopille!, Esittely Turun messuilla (ei varsinainen koulutus)
  • 2.10. Pori, Mobiililaboratorio ja Metsästä Mikroskoopille!
  • 3.-5.10. Rauma, Mobiililaboratorio ja Metsästä Mikroskoopille!
  • 6.10. Turku, Mobiililaboratorio ja Metsästä Mikroskoopille!, MAOL ry:n syyspäivät
  • 7.10. Pori, Mobiililaboratorio ja Metsästä Mikroskoopille!, Perusopetusforum
  • 23.-29.10. Helsinki, Mobiililaboratorio, Aalto Yliopisto, Päivämäärää ei vielä tarkasti tiedossa