Kouluille ja opettajille

Lounais-Suomen LUMA-keskus on mukana edistämässä luonnontieteiden oppimista ja opettamista pyrkimällä innostamaan oppilaita ja tarjoamalla monipuolisia ja toiminnallisia oppimiskokonaisuuksia. OpiLUMA-laboratorio ja erilaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tutkimukselliseen työskentelyyn esimerkiksi oikeassa laboratorioympäristössä tai lähiluonnossa.

SciCruise Täydennyskoulutus Opintokäynnit Oppimiskokonaisuudet Kalenteri


Turku-Tukholma risteilyllä, 23.-24.4.2018

SciCruise: Tiede- ja teknologiafestivaali

Kuva: Mike Louagie / Viking Line

Lounais-Suomen LUMA-keskus yhteistyössä Itä-Suomen- ja Uppsalan yliopiston kanssa järjestää tiederisteilyn, jonka teemana on Itämeri ja kestävä kehitys. Tapahtumaan kohderyhmänä ovat sekä suomalaiset, että ruotsalaiset lapsiperheet, koulujen luokat, opiskelijat ja opettajat. Risteilyn yhteydessä järjestetään myös StarT-aluetapahtuma!

Lue lisää ja ilmoittaudu!


Matematiikan projektityöskentelyn täydennyskoulutus

Mihin tätä tarvii?

Koulutuksen tavoitteena on antaa opettajille valmiudet ottaa projektityöskentely osaksi omaa matematiikan opetustaan sekä tarjota paljon työkaluja ja ideoita käytännön toteutukseen. Koulutus on osa LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaa ja osallistujille maksuton. Koulutus on suunnattu yläkoulun matematiikan opettajille (ja 5. -6. -luokkien opettajille). Koulutus järjestetään kahdessa osassa: ti 10.4 ja ma 23.4.

Täydennyskoulutusesite_Turku

Ilmoittautuminen auki 6.4. saakka. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Lisätietoja antaa: elina.viro@tut.fi


Opintokäynti yliopistolle

OpiLUMA-laborotorio

Sitten alkaa paras osuus - itse kokeileminen.
OpiLUMA-laboratoriossa järjestetään opintokäyntejä kaikilla koulutasoilla esiopetuksesta lukio-opetukseen.

OpiLUMA-laboratorion opintokäynnit ovat maksuttomia ja ne suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa siten, että ne tukevat opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. Opintokäynneillä oppilaat vierailevat Turun Yliopiston tiloissa ja saavat opastusta luonnontieteiden asiantuntijoilta. Samalla OpiLUMA tarjoaa oppilaille mahdollisuuden päästä henkilökohtaisesti tutkimaan erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä.

Lisätietoja ja varaukset


tutkivaa oppimista mittalaitteilla

Oppimiskokonaisuudet

 

Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa kolme valmista ja helposti muokattavaa  Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuutta, jotka on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa. Kokonaisuudet sopivat kaikille luokka-asteille ja ovat helposti muokattavissa opettajan ja oppilaiden tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme työmenetelmien ja materiaalin lisäksi myös laitteet kokonaisuuksien suorittamista varten. Näitä kokonaisuuksia opettajat voivat hyödyntää maastopainotteisessa luonnontutkimuksen opetuksessa.

Metsästä mikroskoopille! Kuva: Helen Cooper

 

MOBIILILABORATORIO-KOKONAISUUDET

Kaikki kokonaisuudet tarjoavat valmiin materiaalin yläkouluun. Metsästä mikroskoopille! tarjoaa valmiin materiaalin myös alakouluun ja kaikki kokonaisuudet sopivat sovellettuna alakouluun ja lukioon.

Metsästä mikroskoopille!

Metsästä mikroskoopille! tarjoaa verkkomateriaalin opettajille ja oppilaille sekä erilaisia maastomikroskooppeja, joita voi käyttää opetuksessa. Kokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat luonnon monimuotoisuutta omin aistein ja kuvantamislaitteiden avulla. Yläkoulun opetukseen sopivassa paketissa maastotutkimuksen ja mikroskooppien avulla laajennetaan oppilaiden tietoa kasvien ja selkärangattomien rakenteista ja lajien välisistä eroista sekä liitetään opittu osaksi digitaalista eliökokoelmaa. Alakouluun sopivissa paketeissa tutustutaan vastaavasti kasvien ja selkärangattomien lajien rakenne-eroihin, mutta taso on helpompi. Samalla opitaan säänmukaista pukeutumista ja turvallista liikkumista. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Helen Cooperille (hcooper@abo.fi) tai Katja Puutiolle (katja.puutio@utu.fi).

Vesimittaukset (entinen mobiLUMA)

Vesimittaukset-kokonaisuudessa oppilaat tutkivat lähiympäristön vesistöjä mittaamalla vedenlaadusta kertovia mittaussuureita ja tekemällä havaintoja alueesta. Mittaustuloksista tuotetaan paikkatietoa, jota tarkastellaan yhdessä muiden aluetta kuvaavien paikkatietoaineistojen kanssa ja pyritään ymmärtämään veden laatuun vaikuttavia alueellisia syysuhteita. Tarjoamme lainaan valmiin mittasalkun, jolla voidaan määrittää muun muassa veden pH-, nitraatti- ja happipitoisuus sekä sameus. Laitteiston lainaamisen lisäksi koulutamme myös laitteiston käyttöön ja kokonaisuuden vetämiseen. Tarkemmat tiedot antureista, mittauksista ja kokonaisuudesta löydät täältä. Varaukset ja lisäkysymykset voi lähettää Jaakko Lamminpäälle (jaakko.lamminpaa@utu.fi).

Mitattu minä!

Mitattu minä on yläkouluun suunnattu ihmisen ominaisuuksia mittaava kokonaisuus, jossa yhdistetään biologiaa, terveystietoa ja fysiikkaa. Mittaamalla fysikaalisia suureita – kuten voimaa, äänentaajuutta ja painetta – voidaan kertoa paljon ihmisen terveydestä sekä perimän ja harrastusten vaikutuksesta ihmiskehoon. Oppilaat pääsevät mittaamaan itseltään äänenkorkeutta ja pohtimaan miten äänteet muodostuvat suussa ja miksi toisten ihmisten puhe kuulostaa erilaiselta. Mikä on ihmiskeuhkojen tilavuus ja miten se vaikuttaa arkielämään ja liikuntaan. He saavat myös testata omaa puristus- ja hyppyvoimaansa. Näin he pääsevät tutustumaan lihasten toimintaan ja ihmiskehon koordinaatioon.

 

Mitä sitten? Huolehdi ympäristöstäsi kokonaisuus

Lisäksi täältä löydät Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden, jonka teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön. Kokonaisuus sisältää useita eri teemoja, joissa painottuvat ekososiaalisen sivistyksen näkökulmat: yksilön vapaudet ja vastuut. Materiaalissa on valmiit kokonaisuudet ja materiialit.

HUOLEHDI YMPÄRISTÖSTÄSI -MATERIAALIIN TÄSTÄ!

OPETTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET

  • 3.5. Laitila, Vesimittaukset, maastokoulutus klo 14-18
  • 7.-9.5. Joensuu, Vesimittaukset, Metsästä mikroskoopille ja Mitattu minä!
  • 15.5. Turku, Vesimittaukset, maastokoulutus klo 14-18
  • 23.5. Salo, Vesimittaukset, maastokoulutus klo 14-18

 

LOUNAIS-SUOMEN LUMA-KESKUKSEN TAPAHTUMA- JA VARAUSKALENTERI

Kalenterista on merkittynä milloin oppimiskokonaisuudet ja OpiLUMA-laboratorio ovat varattuja. Kalenterissa on merkittynä myös valmiit päivät, jolloin OpiLUMA-laboratorio on varattavissa. Tämä on käytännössä yleensä torstaina tai perjantaina. Veli-Matti vastaa OpiLUMA-laboratorion ajanvarauksista ja auttaa siihen liittyvissä kysymyksissä (veli-matti.vesterinen@utu.fi) Oppimiskokonaisuuksia voi sen sijaan varata mille päivälle tahansa, sillä ne liikkuvat kätevästi valmiina paketteina. Oppimiskokonaisuuksien varaukset ja kysymykset voi lähettää Jaakolle (jaakko.lamminpaa@utu.fi) tai Katjalle (katja.puutio@utu.fi). Tämän lisäksi tapahtumakalenterissa näkyvät myös ylläkin mainitut tulevat koulutukset.