Lounais-Suomen LUMA-keskuksen OpiLUMA-laboratorio on mahdollisuus oppia tutkimuksellisesti luonnontieteitä oikeassa laboratorioympäristössä. Laboratoriossa järjestetään sekä ala- ja yläkoululaisille että lukio-opiskelijoille suunniteltuja opintokäyntejä. Ilmoittamalla koulusi StarT-hankkeeseen saat tukea uudenlaiseen innostavaan projektioppimiseen.

Opintokäynnit Kouluvierailut StarT
 

Opintokäynti yliopistolle

OpiLUMA-laborotorio

Sitten alkaa paras osuus - itse kokeileminen.
OpiLUMA-laboratoriossa järjestetään opintokäyntejä kaikilla koulutasoilla esiopetuksesta lukio-opetukseen.

OpiLUMA-laboratorion opintokäynnit ovat maksuttomia ja ne suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa siten, että ne tukevat opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. Opintokäynneillä oppilaat vierailevat Turun Yliopiston tiloissa ja saavat opastusta luonnontieteiden asiantuntijoilta. Samalla OpiLUMA tarjoaa oppilaille mahdollisuuden päästä henkilökohtaisesti tutkimaan erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä.

Lisätietoja ja varaukset


Kouluvierailut

Oppimiskokonaisuudet

mobilumaLounais-Suomen LUMA-keskus järjestää kouluvierailuja kaikille luokka-asteille aina alakoulusta lukioihin. Vierailujen aiheena voi olla esimerkiksi oppimiskokonaisuutena tarjolla oleva veden laadun mittaaminen tai se voidaan liittää esimerkiksi osaksi teemapäivää. Lisäksi järjestämme koulutuksia, joissa opettajia perehdytetään tarjolla oleviin oppimiskokonaisuuksiin. Koulutuksissa esitellään opettajien kanssa yhteistyössä kehitetyt valmiit oppimiskokonaisuudet sekä tutustutaan työmenetelmiin ja laitteisiin, joita opettajat voivat käyttää maastopainotteisessa luonnontutkimuksen opetuksessa. Kaikki koulutukset ovat ilmaisia ja niiden aikataulut löytyvät selaamalla alemmaksi sekä Lounais-Suomen LUMA-keskuksen facebook-sivulta.

Tällä hetkellä tarjoamme kolme oppimiskokonaisuutta: Metsästä mikroskoopille, huolehdi ympäristöstäsi ja mobiililaboratorio. Kaksi jälkimmäistä kuuluvat myös Mitä sitten? -hankkeeseen. Metsästä mikroskoppille! tarjoaa mahdollisuuden tarkastella lähialueen luontoa ja eliöstöä mikroskoopin läpi. Huolehdi ympäristöstäsi -kokonaisuuden teemana on ihmisten vaikutus ympäristöön ja se korostaa yksilön vapauksia ja vastuita. Mobiililaboratorio tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tutustua lähialueen vesistöjen tilaan mittaamalla ja liittämällä se alueellisiin syysuhteisiin. Enemmän tietoa oppimiskokonaisuuksista on tarjolla opettajille täällä.


Ilmoittaudu mukaan iloiseen yhdessä oppimiseen!

StarT

2457Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi LUMA-keskus Suomi -verkosto yhteistyötahoineen käynnistää monialaisen ja ilmiöpohjaisen projektioppimiseen perustuvan StarT-hankkeen! StarTin tuella kouluissa, päiväkodeissa, harrastusryhmissä ja perheissä opitaan koko oppimisyhteisö yhdessä.

StarTin tavoitteena on vakiinnuttaa Suomeen täysin uudenlainen monitieteinen ja yhteisöllinen oppimiskulttuuri, jossa projektioppiminen on keskiössä. Projekteja toteuttavat tulevaisuuden tekijöistämme, lapsista ja nuorista, koostuvat tähtitiimit. Projektit voivat olla pienempiä tai suurempia tutkimuksia, liikkuvan lelun kehittämistä, robobottiohjelmointia, pelin toteuttamista, tiedeteatteriesitys, animaatio tai vaikka musikaali. Projektien aiheet ovat tähtitiimien vapaasti valittavissa, ainoana vaatimuksena on yhteys LUMA-aineisiin sekä StarTin teemoihin.

Lasten ja nuorten projektitöiden tuloksena tuottamille luomuksille – kuten myös hyville oppilaitostason malleille – halutaan antaa ansaittua näkyvyyttä: StarT tuo Suomeen oman “science fair” -tapahtumasarjan, jossa ansioituneita tiimien luomuksia ja niiden ohjaajia sekä hyviä käytäntöjä palkitaan.

Mikä on sinun tähtiprojektisi?

Lisätietoa ja ilmoittaudu mukaan